پمپ های وکیوم خشک چگونه پمپ هایی هستند؟

ویژگی های پمپ های جو مدل GPمدلGP/M -مدل ATEXو مدل GP/K
جولای 18, 2022
فیلترهای مکش هواGEV
جولای 18, 2022

پمپ های وکیوم خشک چگونه پمپ هایی هستند؟

پاسخ: پمپ وکیوم خشک بیش از سیر انواع پمپ وکیوم عمر می کنند.
کار آنها توسط تیغ های بدون روغن انجام می شود و نحوه کار آنها به این شکل است که ابتدا به وسیله رو های فشار، خلا ایجاد می کنند
که این کار با کمترین آلاینده و صدای ممکن انجام می شود.

نمونه ای از پمپ های وکیوم خشک پمپ اجکتیو است که معمولا در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند

آن هم وقتی است که محیط مورد نظر دارای فشار هوای زیادی باشد .

نمونه دیگر پمپ های وکیوم خشک پمپ دیافراگمی است که برای استفاده محدودیت محیطی خاصی نداشته و در همه اماکن قابل استفاده می باشد.

ساختار پمپ های وکیوم آبی؟


پاسخ: در این نوع از پمپ های وکیوم نیز مانند پمپ وکیوم خشک خلا ایجاد می شود

اما نسبت ایجاد آن در مقابل نوع روغنی پمپ های وکیوم، حدود 10 تا 100 برابر کمتر است.

این پمپ ها معمولا در شرایط عادی قابلیت استفاده را دارند اما بهتر است قبل از شروع کار با آنها، استاندارد دما و محیط آب را حفظ کرد .

از مزایای پمپ وکیوم آبی این است که تحت هیچ شرایطی کوچکترین آسیبی به محیط اطراف خود نمی رساند.از نمونه های این نوع پمپ وکیوم می توان به پمپ گردش تیغه ای که در هنگام کار کمترین ارتعاش ممکن را دارد، اشاره نمود.

طراحی و نحوه کار پمپ های وکیوم روغنی چگونه است؟(پمپ های وکیوم خشک چگونه پمپ هایی هستند؟)


پاسخ: این نوع پمپ وکیوم مانند دو نوع دیگر این پمپ ها ایجاد خلا می کند که میزان آن بین 1/0 تا 1 میلی بار می باشد.

این پمپ ها باید در مکانی نصب شوند که دارای دریچه های تعویض هوا باشد که علت این امر آن است که هنگام کار با این پمپ ها روغن بخار شده از اگزوز خارج می شود.

8

در پمپ های وکیوم روغنی از روغن جهت آب بندی برای ایجاد فشارهای پائین استفاده می شود بنابراین کیفیت روغن انتخابی از اهمیت برخوردار است.

نمونه ای از پمپ های وکیوم روغنی که به آن اشاره می کنیم، پمپ روتاری دورانی است که در آن روغن علاوه بر آب بندی نقش خنک کنندگی نیز دارد.