پمپ وکیوم مدل GP/L
جولای 26, 2022
تفاوت پمپ وکیوم GP/MباGPK/M
جولای 26, 2022

مدل های GP-GP/M ATEXGEV پمپ های خلاء

پره های چرخشی روغن کاری شده را با استانداردهای ATEX 94/9/EC تولید می کند.
پمپ های خلاء GP-GP/M آتکس می توانند در منطقه 2، 1 و 0 کار کنند.

ویژگی های فنی:

حداکثر خلاء GP 10 mbarAbs.
حداکثر خلاء GP/M 0.5MbarAbs؛
جابجایی از 11 تا 300 متر مکعب در ساعت؛
جابجایی بنا به درخواست 400-600-750-1000 متر مکعب در ساعت.
هوا خنک ؛
حذف کننده غبار روغن در هنگام تخلیه؛
فیلتر روغن، شیر استاندارد غیر برگشت
گزینه های اختیاری: کلید حداقل سطح روغن، سوئیچ حداکثر سطح مایع، شیر گازبالاست، کاغذ، فیلترهای مکش مخزن روغن، شیر تنظیم خلاء، سوئیچ حرارتی تخلیه

مدل های GP-GP/M ATEXGEV پمپ های خلاء

ژنراتورهای خلاء مدل K تک مرحله ای