تله خلائ GEV
جولای 18, 2022
دستگاه گاز زدایی
جولای 20, 2022

شیرآلات پمپ وکیوم
دستی
شیرهای توپی دو یا سه جهته مناسب برای توزیع خلاء و ورود.

دریچه های غیر
برگشتی بند افقی با بازیابی فنر عمودی مناسب برای بازیابی خود در مدار خلاء.

SELF EXCLUDING
مونتاژ شده روی فنجان های مکنده، خاموش کردن آنها در صورت نشتی، اجتناب از کاهش درجه خلاء مکنده در طول چرخه نگه داشتن.

دریچه های الکتریکی دو یا سه راهه
مناسب برای سیکل های دویدن مکرر.

همچنین میتوانید گیج وکیوم را ببینید