پکیج وکیوم فرآیند بدون روغن
جولای 26, 2022
ساید چنل GKL ATEX
جولای 26, 2022

دمنده های لوب چرخشی ضد انفجار ATEXGEV
دمنده های روتار لوب را برای کاربردهای ویژه مطابق با دستورالعمل ATEX 2014/34/EU ارائه می دهد.
لوب چرخشی

سیستم فرایندی خلا