مدل های GP-GP/M ATEXGEV پمپ های خلاء
جولای 26, 2022
استفاده از پمپ های پیچ اسکرو روتاری
جولای 26, 2022

تفاوت پمپ وکیوم GP/MباGPK/M

نسخه فشرده GPK / M است .
اندازه کوچکتر آنها به آنها اجازه می دهد حتی در فضاهای کوچک کار کنند .


ویژگی های فنی:

حداکثر خلاء GPK/M 0.5MbarAbs؛
جابجایی از 11 تا 300 متر مکعب در ساعت؛
جابجایی بنا به درخواست 400-600-750-1000 متر مکعب در ساعت.
هوا خنک ؛
حذف کننده غبار روغن در هنگام تخلیه؛
فیلتر روغن، شیر استاندارد غیر برگشت
اختیاری: سوئیچ حداقل سطح روغن، سوئیچ حداکثر سطح مایع، شیر گازبالاست. فیلترهای مکش کاغذ، اینوکس و روغن، شیر تنظیم خلاء؛ سوئیچ حرارتی تخلیه.

پد نگهدارنده یا مکنده جابجایی اجسام چیست؟