پمپ های آب در گردش

پمپ وکیوم آب در گردش یا پمپ خلاء رینگ آبی، یکی از انواع پمپ وکیوم می باشد .
اجزای آن شامل: سیلندرها و سر سیلندر ها و روتور که شامل: شفت و پروانه می باشد، تشکیل شده است.
مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش ( آبی )
پروانه در داخل سیلندری که محتوای آن معمولا آب است قرار گرفته و با انجام حرکت دورانی حول محور پمپ، باعث ایجاد رینگ مایع می گردد.
طرز کار پمپ وکیوم آبی
گردش پروانه در داخل آب، حجم فضای بسته میان سیلندرها، پروانه ها و جداره داخلی سبب افزایش گردش آب در یک طرف و در نتیجه ایجاد مکش ( وکیوم ) می شود. در طرف دیگر این حجم کاهش پیدا می کند و سبب ایجاد تراکم هوا و بخار آب می گردد.

ویژگی های پمپ وکیوم آب در گردش یا پمپ وکیوم آبی:
حرکت بی صدا و بدون لرزش ، عدم نیاز به روغن کاری ، افزایش میزان خلا و راندمان پمپ ها ، کاهش توان مصرف و ….

پمپ آب در گردش

پمپ آب در گردش

پمپ آب در گردش

پمپ آب در گردش