پمپ وکیوم خشک سری X بکر آلمان

سری X بکر آلمان
پمپ های سانتریفیوژ
پمپ صنعتی خلاء بدون روغن
عملیات ۱۰۰٪ بدون روغن
آرام و بی صدا
عملیات سرد
طول عمر بالا
فیلتر ورودی در آن گنجانده شده است
دارای صدا خفه کن
تنظیم کننده خلاء در آن  گنجانده شده است