پمپ اسکرو : جزیی از مجموعه پمپ های جابجایی مثبت می باشند، می توانند از یک یا چند پیج در ساختار داخلی خود بهره مند می شود .

پمپ اسکورا کاربردهای صنعتی بسیاری دارد و زمانی که درصد اطمینان بالا و نویز یا صدای کم موردنیاز باشد مورداستفاده قرار می گیرد.

این ویژگی پمپ اسکورا به دلیل ساختار داخلی خود قادر است جریانی کاملا آرام ، یکنواخنت بدون ضربان و بازدهی تولید کنند .

استفاده های زیادی از پمپ اسکورا در صنایع مختلفی همچون آسانسور و بالابرهای هیدرولیکی

سیستم های آبیاری، تصفیه خانه های صنعتی ، ماشین آلات کشاورزی ، تاسیسات سوخت رسانی، مشعل های نفت سوز صنعتی ، صنایع نفتی وغیره می توان اشاره کرد .

ساحتمان پمپ های اسکرو (Screw Pump)

ساختمان پمپ های اسکرو منسجم بوده که باعث میشود فرآیند ساخت سرراستی داشته باشد. ساختمان پمپ های اسکرو در شکل زیر مشاهده می شود. پمپ اسکرو (Screw Pump) دارای سه میله چرخان می باشد، که یکی از آنها محرک و دوتای دیگر تحریک شونده می باشند. دقت ساخت بالا و تطابق مناسب بین میله های پیچی باعث می شود تا با چرخش این میله ها عمل پمپاژ انجام گیرد. حرکت چرخشی پیچ اصلی توسط یک موتور که با کوپلینک مناسب بدان وصل شده است تأمین می شود.

ویژگی های پمپ اسکرو

  • ظرفیت مایع خروجی به فشار مایع ورودی وابسته نیست
  • مانند تمام پمپ های جابجایی مثبت خودمکش هستند.
  • قادر هستند مایعات با ویسکوزیته های مختلف را جابجا کنند.
  • نصب و نگهداری آنها بسیار آسان است
  • قدرت مکش بالایی دارند
  • رنج وسیعی از فشار و دبی را پوشش می دهند
  • بدون ارتعاش می باشند
  • با یک پمپ و نصب اینورتر بر روی آن ، دبی های متفاوتی حاصل خواهد شد .
  • جریان مایع درون پمپ و جریان مایع خروجی کاملا یکنواخت و بدون نوسان است .

همچنین میتوانید پمپ وکیوم و بلوئر ایتالیایی GEV را ببینید.