پمپ های اسکرو (Screw)

پمپ اسکرو : جزیی از مجموعه پمپ های جابجایی مثبت می باشند، می توانند از یک یا چند پیج در ساختار داخلی خود بهره مند می شود .

پمپ اسکورا کاربردهای صنعتی بسیاری دارد و زمانی که درصد اطمینان بالا و نویز یا صدای کم موردنیاز باشد مورداستفاده قرار می گیرد.

این ویژگی پمپ اسکورا به دلیل ساختار داخلی خود قادر است جریانی کاملا آرام ، یکنواخنت بدون ضربان و بازدهی تولید کنند .

استفاده های زیادی از پمپ اسکورا در صنایع مختلفی همچون آسانسور و بالابرهای هیدرولیکی

سیستم های آبیاری، تصفیه خانه های صنعتی ، ماشین آلات کشاورزی ، تاسیسات سوخت رسانی، مشعل های نفت سوز صنعتی ، صنایع نفتی وغیره می توان اشاره کرد .

ویژگی های پمپ اسکرو

  • ظرفیت مایع خروجی به فشار مایع ورودی وابسته نیست
  • مانند تمام پمپ های جابجایی مثبت خودمکش هستند.
  • قادر هستند مایعات با ویسکوزیته های مختلف را جابجا کنند.
  • نصب و نگهداری آنها بسیار آسان است
  • قدرت مکش بالایی دارند
  • رنج وسیعی از فشار و دبی را پوشش می دهند
  • بدون ارتعاش می باشند
  • با یک پمپ و نصب اینورتر بر روی آن ، دبی های متفاوتی حاصل خواهد شد .
  • جریان مایع درون پمپ و جریان مایع خروجی کاملا یکنواخت و بدون نوسان است .

همچنین میتوانید پمپ وکیوم و بلوئر ایتالیایی GEV را ببینید.

پمپ وکیوم اسکرو