بلوئر دو استیج بکر آلمان سری SV

بلورهای احیا کننده 2 مرحله ای

بلور های دو مرحله ای بکر مانند دیگر بلور های احیا کننده ما 100٪ بدون روغن، آرام و جمع و جور هستند.
عملکرد بالا
فیلتر ورودی مجتمع (سری 7 و 8)
سوپاپ مجزا یا سوپاپ (7 و 8 سری)
کمپرسورهای احیا کننده دو مرحله ای ما بدون نیاز به تعمیر و نگهداری حداقل نیاز دارند و می توانند به عملیات یک مرحله ای تبدیل شوند.
مدلهای Variair VFD برای کنترل دقیق فشار نیز در دسترس هستند.