بلوئر تک استیج بکر آلمان سری SV

دمنده بازسازی تک مرحله ای

بکر بولدرهای احیا کننده تک مرحله ای را فراهم می کند:

عملیات 100٪ بدون نفت

فیلتر ورودی مجتمع (سری 7 و 8)

سوپاپ مجزا یا سوپاپ (7 و 8 سری

بلورهای جمع و جور ما با عملکرد بی نظیر در یک محیط آرام و بدون تماس می باشند. آنها نیاز به نگهداری کمتری دارند و می توانند به عملیات دو مرحلهای تبدیل شوند