نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

پکیج های بیمارستانی طبق استاندارد

پکیج های بیمارستانی طبق استاندارد
GPx3 مطابق با UNI 73961پکیج
وکیوم پزشکی منطبق با استانداردهای
اروپایی متشکل از 3 پمپ وکیوم پره روغنی و روتاری مدل GP.
حالت بسته خلاء. GPx3 را می توان در زیرزمین عمودی، افقی، مدولار یا مستقیماً روی مخزن عرضه کرد.
جابجایی از 15 تا 900 متر مکعب در ساعت.
برد تابلو برق در انواع مدل های الکترومکانیکی دوبل تک مدولار تعویض پمپ اتوماتیک دیجیتال با نمایشگر الکترونیکی.
تنظیم زمان کارکرد پمپ های خلاء اتوماتیک زنگ خلاء ضعیف دمای تخلیه (اختیاری).
مخزن بازیابی خلاء مطابق با استانداردهای CE 87 / 404.

پکیج های بیمارستانی طبق استاندارد

خروج از نسخه موبایل