نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

پمپ وکیوم مدل GP1وGp2

پمپ وکیوم مدل GP1وGp2
GP1 – GP2ویژگی های فنی:
GP1 تک مرحله حداکثر خلاء 0.5 Mbabs.
GP2 دو مرحله حداکثر خلاء 0.01 Mbabs.
جابجایی از 3 تا 10 متر مکعب در ساعت؛
سیستم خنک کننده هوا؛
حذف کننده غبار استاندارد روغن در هنگام تخلیه؛
اختیاری: دریچه گازبالاست برای مکش بخارهای آب احتمالی، کارتریج تخلیه اضافی روغن در هنگام تخلیه، کارتریج های کاغذی اینوکس یا فیلترهای مخزن روغن در مکش، شیر تنظیم خلاء، دریچه الکتریکی مکش.

فیلترهای مکش هواGEV

خروج از نسخه موبایل