نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

پمپ وکیوم مدل GP/L

پمپ وکیوم مدل GP/L
GP/Lمحدوده Gp/L پمپ‌هایGev

روی مخازن عمدتاً از دو درخواست برای اندازه بهینه (و حمل و نقل آسان) در مقایسه با مخازن کلاسیک

و برای کاربرد در بخش‌هایی که علاوه بر گازها، مایعات در مقادیر نسبتاً بالایی مکیده می‌شوند، استفاده می‌شود.

همچنین میتوانیدسیستم های خلاء فرآیندی را ببینید.

خروج از نسخه موبایل