نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

تله خلائ GEV

تله خلائ GEV
تلهGEV مهندسی و تولید:

تله های مکانیکی، تله چیلر، کندانسور خلاء، مبدل های حرارتی خلاء، برای جلوگیری از ورود مایع به پمپ ها یا خلاء.

خروج از نسخه موبایل