نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

 

پمپ وکیوم و سیستم های وکیوم در عملیات چرخه فشرده سازی برای بسیاری از فرایند های مختلف صنعت شیمی موثر و بسیار حیاتی محسوب میشود

در ادامه با شماری از این کاربرد ها آشنا میشویم: پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

استفاده از وکیوم پمپ برای بازیابی گازها از جمله برای بازیابی گاز متان-
_ افزایش گاز ها با استفاده از پمپ وکیوم
_ بازیابی نفت به وسیله پمپ وکیوم
_ فشرده سازی اگزوز توسط پمپ وکیوم
_ جمع اوری گاز و بخار با استفاده از وکیوم پمپ
_ استفاده از پمپ وکیوم برای فیلتراسیون
_ پمپ برای گاز اگزوز ها
_ استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پلی استر
_ استفاده از وکیوم  برای تولید پی وی سی
_ برای بسته بندی کلر
_ از پمپ وکیوم در گاز های منفجره
_ همچنین می توان از وکیوم پمپ ها در گاز های قلیایی,گاز های اسیدی و گازهای ترکیبی استفاده کرد

_ استفاده از پمپ وکیوم در صنعت رنگ و رزین
و کاربرد های فوق العاده دیگری که پمپ وکیوم در صنعت شیمی دارد .

همچنین میتوانید کاربرد پمپ وکیوم در صنعت نساجی

خروج از نسخه موبایل